Klassieke Chinese Acupunctuur
omvat zowel het lichaam als de psyche van de mens, volgens de Chinese geneeswijze zijn beide onlosmakelijk met elkaar verbonden, zoals yin en yang vormen ze een energetisch geheel. Een optimaal energetisch evenwicht tussen yin en yang uit zich in een goede gezondheid.


De natuur 
heeft de intrinsieke kracht om bij verstoring op eigen kracht te komen tot een nieuw energetisch evenwicht. De naam QiNature is gebaseerd op dit principe, door gebruik te maken van de energetische kracht Qi (spreek uit als tsjie) van de natuur. Dit principe is ook van toepassing op de mens omdat de mens deel uitmaakt van de natuur en het universum.

Onze gezondheid 
wordt beinvloed door onze emoties, leefstijl, externe omgevingsfactoren weersinvloeden en seizoenen, kortom vele factoren die ons natuurlijke evenwicht kunnen verstoren.

Klassieke Chinese acupunctuur stimuleert de natuurlijke helende kracht van uw lichaam. Het verbetert op subtiele maar belangrijke wijze de werking van uw lichaamsfuncties, ongeacht klacht of aandoening. De acupunctuurnaaldjes geven het lichaam kleine signalen, waardoor het lichaam op subtiele wijze zijn natuurlijke evenwicht kan hervinden. Simpel en doeltreffend.

In het algemeen geldt voor geneeskunde dat hoe langer de klachten aanwezig zijn, hoe meer behandelingen nodig zijn om het natuurlijke evenwicht te herstellen. Het lichaam went aan een onbalans en zal zich hieraan aanpassen waardoor weer nieuwe klachten kunnen ontstaan. Het beste is om preventief 2 of 3 maal per jaar voor controle een acupunctuurbehandeling te ondergaan om zo een optimale balans na te streven en te behouden. Zoals het gezegde luidt: Beter voorkomen dan genezen. Geen mens is gelijk, daarom wordt iedere acupunctuurbehandeling persoonlijk op u afgestemd.

De acupunctuurbehandeling zelf
Tijdens het eerste consult zullen we uitgebreid aandacht aan uw ziektehistorie besteden, bijvoorbeeld: Welke klachten zijn aanwezig en hoelang?
Daarna zal ik op basis van uw pols, uw energetische evenwicht vaststellen en een persoonlijke behandelstrategie en - plan samenstellen.
De acupunctuurbehandeling zelf bestaat uit het zetten van 2 of 3 uiterst dunne acupunctuurnaaldjes die 21 minuten blijven zitten.
Op het moment dat de naaldjes gezet worden, voelt u soms even een klein prikje en kan er tijdelijk een beetje zwaar gevoel ontstaan.
Het zetten van een naaldje is meestal pijnloos of soms is alleen even een klein prikje tijdens het zetten voelbaar, daarna niet meer.
Ook zet ik zo min mogelijk naaldjes om de behandeling zo krachtig mogelijk te maken.
Tijdens de behandeling controleer ik uw pols om het verloop van de behandeling te monitoren.
Afhankelijk van uw klacht of aandoening en uw persoonlijke energie wordt een vervolg afspraak gemaakt.

De acupunctuurnaaldjes zijn:
- Steriel en worden éénmalig gebruikt.
- Uiterst dun en kort.
- Niet hol, er wordt niets geÏnjecteerd.